Handelsvoorwaarden

Algemene informatie

1. AMGS Group – is de handelsnaam van de producentengroep die betrokken is bij de vervaardiging en verkoop van
reclame- en promotiemateriaal, die zijn activiteiten uitvoert onder de volgende namen:
a / AMGS Group Sp. z o.o. Sp. K. zijn statutaire zetel in Polen, 80-017 Gdańsk,
Trakt Św. Wojciecha 215B, NIP (Belasting ID Nr.) 5833278093, REGON: 368996951
b / battechnik Maciej Jerz zijn statutaire zetel in Polen, 26-600 Radom, Ul. Rodziny Winczewskich 10/19a, NIP (Belasting ID nr.) PL7991848900
2. Door de samenwerking met bovengenoemde ondernemingen te ondertekenen,
vertegenwoordigt de Klant dat hij de voorwaarden van medewerking heeft gelezen en volledig accepteert.

Samenwerkingsvoorwaarden

1. De schriftelijke bevestiging van een bestelling, inclusief per e-mail,
betekent een afsluiting van een koopovereenkomst tussen de partij die de bestelling plaatst,
hierna te noemen de Klant en de Verkoper, hierna te noemen “Lanyards Group” hierin gespecificeerde voorwaarden.
2. Bestellingen worden pas na ontvangst, inclusief per e-mail, voldaan aan een schriftelijke goedkeuring van
het ontwerp en / of het monster. In specifieke gevallen kan het nodig zijn om een bevestiging van de betaling
van alle of een deel van de orderwaarde in de valuta die in het verkoopdocument is vermeld, te verzenden naar het
door Lanyards Group aangegeven bankrekening.
3. Lanyards Group behoudt zich het recht voor om de vervulling van een bestelling te weigeren of te
vertragen of de onderhandelde verkoopprijs te wijzigen, indien:
de bestelling overschrijdt niet de minimum bestelhoeveelheid voor een bepaald productbereik ;
b / de door de klant vereiste doorlooptijd is korter dan de door de offerte of het onderzoek gespecificeerde doorlooptijd;
c / de klant is in gebreke bij betaling van achterstallige facturen;
d / de klant niet voldoet aan zijn verplichting om de bestanden in het vereiste formaat te verzenden.
4. De offertes die op elektronische wijze aan de klant zijn verzonden, worden 7 dagen na verzending ongeldig.
5. De klant stuurt een correct bestand, in het vectorgrafiek (curven) formaat.

Klachten

1. Klachten dienen snel ingediend te worden, d.w.z. uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen.
Klachten zullen in een schriftelijke vorm worden verzonden naar het volgende e-mailadres office@amgsgroup.com en de redenen voor het indienen van de klacht worden gegeven.
2. Klachten ingediend na 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen worden niet in aanmerking genomen.
3. Klachten worden alleen beschouwd als de goederen niet worden voldaan aan de bestekspecificaties.
4. Eventuele fouten in druk als gevolg van de schuld van de klant, dat wil zeggen afkomstig van het versturen van bestanden die fouten bevatten,
zijn niet onderworpen aan klachten.
5. Aangezien de instellingen van bepaalde komputerschermen aanzienlijk kunnen verschillen,
zullen de kleuren van een producten ook niet leiden tot een klacht. Let op de beschrijving van de producten of het aankoopvoorbeeld.
6. Aangezien de bestelling door middel van materialen van verschillende leveranciers wordt uitgevoerd,
kunnen ook geen klachten over kleine afwijkingen van de kleur en de afdrukken in de bestelling op basis van een gekocht monster behandeld worden
evenals bij het herdrukken van eerder vervaardigde producten, rekening worden gehouden.
7. De schade, het verlies of de vertraging van de zending tijdens het transport is niet beschouwd als een klacht.
Voor het verlies, schade of vertraging van een zending wordt een klacht bij de vervoerder ingediend.
Deze factor is buiten de controle van Lanyards Group.
8. Lanyards Group is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming of onjuiste prestatie van zijn verplichtingen,
indien de niet-prestatie of onjuiste prestatie voortvloeit uit omstandigheden veroorzaakt door overmacht,
b.v. natuurrampen, aardbevingen, cyclonen, stormen, mist, stakingen, oorlogen, rellen, wegblokken, veranderingen in nationale en / of buitenlandse regelgeving.
9. De aansprakelijkheid van Lanyards Group voor eventuele schade aan de Klant (ongeacht de rechtsgrondslag) is beperkt tot de waarde van de bestelling en
/ of dienst waarop de claim betrekking heeft.
10. Lanyards Group is alleen aansprakelijk voor schade die daadwerkelijk wordt geleden. Het is niet aansprakelijk voor de winst die
de klant zou kunnen hebben verdiend indien hij geen schade had geleden (verloren winst).

Slotbepalingen

1. AMGS Group heeft het recht om handelsvoorwaarden te wijzigen.
2. Voor zaken die niet onder deze Overeenkomst vallen, zijn de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. Geschillen met betrekking tot orders tussen de verkoper en de klant,
die consumenten zijn in overeenstemming met Art.22¹ burgerlijk recht, worden behandeld door de Algemene rechtbanken en overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.
Geschillen tussen de verkoper en de consument zonder consument worden behandeld door de bevoegde rechtbanken ten aanzien van de verkoper.

phone icon phone icon

Il tuo numero!

Ti richiamiamo in 5 minuti

Il tuo numero non sara usato per le attivita di marketing.

Manda il messaggio ad un nostro consulente